ประกาศผลการคัดเลือก
9 เมษายน 2561
และยืนยันโดยการตอบกลับผ่านทางอีเมล์
ภายในวันที่ 23 เมษายน 2561
 
ปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร
19 - 20 พฤษภาคม 2561

INTRODUCTION - VOLUNTEER VNL2018 from Tangmonouta on Vimeo.